Kravställning

Vi börjar med att ta fram ett kravdokument där vi tillsammans sätter upp vad produkten/projektet ska uppfylla.

Systemering

Vi ser på olika möjliga lösningar och tar fram användar interface och användar, aktivitets och sekvens diagram.

Detaljkonstruktion

Här bestämmer vi vilka typer av lösningar vi ska använda: Programspråk, mikrokontroller etc.

Programmering

Vi använder oss gärna av öppen mjukvara, då kan ni senare göra små ändringar i källkoden.

Verifiering

Den färdiga lösningen testas mot kravställningen.

Dokumentation

Vi tar fram dokumentation, så att ni kan modifiera källkoden.

Redo för ett nytt projekt?

Kontakta oss nu för en gratis genomgång av ert projekt

Kontakt