Kravställning

Vi börjar med att ta fram ett kravdokument där vi tillsammans sätter upp vad produkten/projektet ska uppfylla.

Systemering

Vi ser på olika möjliga lösningar och tar fram användar interface och användar, aktivitets och sekvens diagram.

Detaljkonstruktion

Här bestämmer vi vilka typer av lösningar vi ska använda: Stegmotorer, material, programvara.

Programmering

Vi använder oss gärna av öppen mjukvara, så att ni senare själva kan gå in och göra små ändringar i källkoden utan att behöva köpa in dyra program.

Verifiering

Den färdiga lösningen testas mot kravställningen.

Dokumentation

Vi tar fram dokumentation, så att ni kan modifiera källkoden, tillverka mekaniska delar etc.

Redo för ett nytt projekt?

Kontakta oss nu för en genomgång av ert projekt

Kontakt