Kravställning

Vi börjar med att ta fram ett kravdokument där vi tillsammans sätter upp vad produkten/projektet ska uppfylla.

Systemering

Vi ser på olika möjliga lösningar och målar upp dem för er. Vi kan här också ta fram Arduino/raspberry prototyper

Detaljkonstruktion

Här bestämmer vi vilka typer av lösningar vi ska använda: FPGA, Mikrokontroller, Spänningsregulatorer etc.

Kretskortslayout

Vi använder oss gärna av öppen mjukvara, så att ni senare själva kan gå in och göra små ändringar i konstruktionen utan att behöva köpa dyra mjukvarorvaror.

Verifiering

Den färdiga lösningen testas mot kravställningen. Vi kan hjälpa till med prototyp tillverkning för att snabba på projektet.

Dokumentation

Vi tar fram fullständig tillverkningsdokumentation, så att ni kan tillverka produkten. Vi kan naturligtvis också hjälpa till med produktionen.

Redo för ett nytt projekt?

Kontakta oss nu för en gratis genomgång av ert projekt

Kontakt